جنگ موته

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند:

  1. علت شکل گیری این جنگ را بیان کند.
  2. تاکتیک های شکل گرفته در این جنگ از سوی مسلمانان را تشریح کند.
  3. پیامدهای این جنگ را بیان دارد.