رویکردهای امام علی (ع) در حکومت

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند:

  1. رویکردهای اقتصادی امام علی (ع) را در زمان حکومتش بیان کند.
  2. تفاوت رویکردهای اجتماعی امام علی (ع) را در مقایسه با خلفای سابق ارزیابی نماید.
  3. رویکردهای سیاسی امام علی (ع) مانند توقف فتوحات، عزل برخی حاکمان از جمله معاویه و نسپردن حاکمیت شهرها به مسلمانان پرسابقه مانند طلحه و زبیر را تحلیل کند.
  4. رویکردهای دینی امام علی (ع) مانند مقابله با بدعت های به وجود آمده و بازخورد مردم را بیان کند.
  5. پیامدهای رویکردهای مختلف امام علی (ع) را بشمرد و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  6. بیان کند که آیا شایسته نبود امام (ع) اصلاحات خود را کمی با درنگ بیشتر انجام می داد.