شخصیت و حکومت امام علی (ع)

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند:

  1. درباره نسب و دوران کودکی امام علی (ع) تا قبل از بعثت پیامبر (ص) توضیحاتی را ارائه دهد.
  2. دوران نوجوانی و جوانی و نقش وی در زمان حضور در مکه تا هجرت به یثرب را تشریح کند.
  3. نقش امام علی (ع) در حکومت پیامبر (ص) در مدینه را تبیین کند.
  4. عملکرد امام علی (ع) را در عصر خلفای نخستین مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
  5. دلایل افضلیت امام علی (ع) برای خلافت پیامبر (ص) را از دیدگاه شیعه بیان کند.
  6. چگونگی به حکومت رسیدن امام علی (ع) را توصیف نماید.