شخصیت و حکومت معاویه

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند:

  1. تبار معاویه از جمله شخصیت ابوسفیان را تشریح کند.
  2. زندگی معاویه را در زمان حیات پیامبر (ص) توصیف نماید.
  3. زندگی و حکومت معاویه را در زمان خلفای نخستین تحلیل کند.
  4. شیوه تغییر حکومت اسلامی را به سلطنت توسط معاویه را تشریح کند.
  5. رویکردهای حکومتی معاویه را بیان کند.
  6. درباره رویکرد معاویه به اهل بیت پیامبر (ص) توضیحاتی را ارائه دهد.