صلح امام حسن (ع) با معاویه

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این فصل بتواند:

  1. حیات امام حسن (ع) و برادرش امام حسین (ع) را در دوران خلفای ثلاث و همچنین حکومت امام علی (ع) تشریح کند.
  2. علت اصرار امام حسن (ع) برای اعزام سپاه برای مقابله با معاویه را شرح دهد.
  3. علت همراهی نکردن سپاهیان و فرماندهان نظامی امام (ع) برای جنگ با معاویه را تشریح کند.
  4. بیان کند که چرا معاویه با وجود برتری عددی بر صلح با امام حسن (ع) اصرار داشت.
  5. علت صلح امام حسن (ع) را تبیین کند.
  6. فواید صلح نامه را برای امام حسن (ع) و یارانش از یک سو و معاویه و شامیان از سوی دیگر بیان کند.
  7. پیامدهای صلح امام حسن (ع) را در دوره های بعد از آن نام ببرد.