ابن سینا

از تاریخ‌نما
پرش به: ناوبری، جستجو

از ابن سینا فیلسوف بزرگ عالم اسلام نوشته‌‏های متعددی درباره علم ‏النفس به جای مانده است، و بااطمینان می‏‌توان گفت که هیچ یک از فلاسفه متقدّم به‌اندازه وی در مسأله نفس بحث و گفتگو نکرده‌اند.(3)

از شرح حال وی، که قسمتی از آن به قلم خود او، و بخش دیگر به خامه شاگردش ابوعبید جوزجانی است،چنین برمی‏آید که او در اوان کودکی به دانستن مسألهنفس و عقل توجّه خاصّی داشته است، چنانکه خود دراین باره می‏گوید:

و کان ابی ممن اجاب داعی المصریین و یعد منالاسماعیلیه‌ی و قد سمع منهم ذکر النفس والعقل علی الوجهالذی یقولونه و یعرفونه هم، و کذلک اخی و کان ربماتذاکرا بینهما و انا اسمعهما و ادرک ما یقولانه و لا تقبله نفسیو ابتدا یدعوانی ایضا الیه.»(4)

مهمترین نوشته‌‏های ابن سینا که در آن از علم‏النفس گفتگو شده، عبارتند از: شفا، نجات، اشارات، رساله نفس و قانون.

به عقیده برخی از محقّقین، کتب ابن سینا درباره مسایل نفس را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی دسته تألیفات نخستین او نسبت به نفس است که در آن عین مطالب ارسطو بدون تصرّف و اظهار نظر نقل شده است؛ و دسته دوّم تألیفات بعدی او مانند شفا واشارات در رساله نفس است، که در آن نظرات خاص خود را منعکس ساخته است.(5)

منبع